вторник, 14 август 2012 г.

Коментари за: Владимир Шумелов, „Варвело“ – „книга за явяване“

Владимир Шумелов, „Варвело“ – „книга за явяване“
За: Сава Василев, „Варвело (Литературният фронт. Евангелие от Лазар)“, изд. „Фабер“, В. Търново, 2011.
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=76

Няма коментари:

Публикуване на коментар