вторник, 15 ноември 2011 г.

Коментари за: Кристина Йорданова, Книга с начало, книга без край

Кристина Йорданова, Книга с начало, книга без край
За: Бети Файон, „Дишащият хълм”, изд. „Сиела”, С., 2010 г.
http://www.grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=71

Няма коментари:

Публикуване на коментар