четвъртък, 3 март 2011 г.

Коментари за: Владимир Шумелов, Антология на немската лирика от дванайсет века

Владимир Шумелов, Антология на немската лирика от дванайсет века
За: „Розата е без Защо. Немска лирика от дванайсет столетия“ (антология), превод от нем. Надежда Андреева, Литературно сдружение „Гьоте в България“, библ. „Германистични студии“, изд. „ПИК“, В. Търново, 2007.
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=57

Няма коментари:

Публикуване на коментар