вторник, 8 март 2011 г.

Коментари за: Владимир Шумелов, Какво знаем за готите?

Владимир Шумелов, Какво знаем за готите?
За: Хервиг Волфрам, „Кратка история на готите“, прев. от нем. Недка Николова, изд. „ПИК“, В. Търново, 2008
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=58

Няма коментари:

Публикуване на коментар